Lovce - Oficiálna stránka obce

Domov

Vážení návštevníci obec Lovce má novú webstránku – www.lovce.dcom.sk

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby „Bytové domy 2 x 11 BJ“

Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Verejná vyhláška

Virtuálny cintorín obce Lovce

20160123_165454Viac fotografií a reportáž TV Nitrička zo slávnostného otvorenia multifunkčného ihriska nájdete v galériách.

0001

0002

20151206_164407
Mikuláš 2015. Viac fotiek v galérii.

Aktuálny oznam obecného úradu.

Obecný úrad Lovce oznamuje, že v roku 2016 plánuje v obci výstavbu nájomných bytov. Z tohto dôvodu obecný úrad žiada všetkých prípadných záujemcov o nájomné byty, aby sa nahlásili na obecnom úrade.

IMG_0036
Dňa 24.10.2015 sa uskutočnilo v kultúrnom dome Lovce každoročné posedenie seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Medzi vzácnymi hosťami bol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Ján Richter, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, prednostka Okresného úradu Zlaté Moravce Mgr. Zita Koprdová a Ing. Peter Lisý s manželkou za Okresné predsedníctvo Jednoty dôchodcov. Viac foto v galérii.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

Návrh programového rozpočtu 2016 – 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

Rozsudok

Oznam
20150828_131510

Začiatok školského roka 2015/2016 v materskej škole Lovce.
Viac v galérii.

Komunálny odpad

Generálny pardon

Komunálne voľby 2014

Referendum 2015