Lovce - Oficiálna stránka obce

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

novacky
Róbert Novácky
Adresa: Lovce 185
E-mail: robonovacky@gmail.com

gaziova marta
Mgr. Marta Gažiová
Adresa: Lovce 90
E-mail: martalovce@gmail.com

kovac milan
Milan Kováč
Adresa: Lovce 235
E-mail: milan.paco.kovac@gmail.com

ing. kukucka
Ing. Štefan Kukučka
Adresa: Lovce 206
E-mail: kukucka@agrohos.sk

galik karol
Karol Gálik
Adresa: Lovce 84
E-mail: karolkogalik@zoznam.sk

     Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.