Lovce - Oficiálna stránka obce

Zápisnice zo zasadnutí poslancov OZ

Zápisnice za roky 2013 – 2014
2013
Zápisnica zo zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Lovce zo dňa 21.augusta 2013
Zápisnica zo zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Lovce zo dňa 20.septembra 2013
Zápisnica zo zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Lovce zo dňa 25.októbra 2013
Zápisnica zo zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Lovce zo dňa 15.novembra 2013
Zápisnica zo zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Lovce zo dňa 13.decembra 2013
Zápisnica zo zhromaždenia obyvateľov obce Lovce zo dňa 15.decembra 2013
2014
Zápisnica z 1. zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Lovce zo dňa 26.januára 2014
Zápisnica z 2. zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Lovce v roku 2014 zo dňa 28. marca 2014
Zápisnica z 3. zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Lovce v roku 2014 zo dňa 4. júna 2014
Zápisnica zo 4. zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Lovce v roku 2014 zo dňa 20. júna 2014
Zápisnica z 5. zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Lovce v roku 2014 zo dňa 11. augusta 2014
Zápisnica zo 6. zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Lovce v roku 2014 zo dňa 24. septembra 2014
Zápisnica zo 7. zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Lovce v roku 2014 zo dňa 4. novembra 2014

Zápisnica za roky 2014 – 2018
Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Lovce vo volebnom období 2014 – 2018 za dňa 7. decembra 2014
Zápisnica z 2. zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Lovce vo volebnom období 2014 – 2018 zo dňa 15. decembra 2014
Zápisnica z 3. zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Lovce vo volebnom období 2014 – 2018 zo dňa 26. marca 2015
Zápisnica zo 4. zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Lovce vo volebnom období 2014 – 2018 zo dňa 25. júna 2015
Zápisnica z 5. zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Lovce vo volebnom období 2014 – 2018 zo dňa 23. októbra 2015
Zápisnica zo 6. zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Lovce vo volebnom období 2014 – 2018 zo dňa 11. decembra 2015
Zápisnica zo 7. zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Lovce vo volebnom období 2014 – 2018 zo dňa 20. decembra 2015
Zápisnica z 8. zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva Lovce vo volebnom období 2014 – 2018 zo dňa 08. januára 2016