Lovce - Oficiálna stránka obce

Zástupca starostu

Zástupca starostu obce Lovce

novacky-zastupca
Róbert Novácky
E-mail: robonovacky@gmail.com

     Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva.