Lovce - Oficiálna stránka obce

Stravovanie

PREDPISY STRAVOVACIEHO ZARIADENIA
Školská jedáleň pri ZŠ v Lovciach

JEDÁLNY LÍSTOK NA TENTO TÝŽDEŇ

Vedúca školskej jedálne: Martina Zimmermanová

Stravníci Strava Cena (v €)
celodenná strava (desiata + obed + olovrant) 1,05
desiata + obed 0,84
olovrant 0,21
Zamestnanci obed 1,05
Iní stravníci obed 2,20

Prihlasovanie a odhlasovanie odberu stravy, rozvoz stravy domov alebo do organizácie v obci možno uskutočniť:

Osobne v materskej škole (MŠ Lovce, Hlavná 45, 951 92)
Telefonicky na tel. č.: 037 / 6348 105; 037 / 6348 225

Harmonogram výdaja stravy:

Žiaci MŠ 11:30 – 12:00
Zamestnanci 12:00 – 12:30
Iní stravníci 11:00 – 12:00

Odhlasovanie alebo prihlasovanie odberu stravy je možné najneskôr v deň výdaja stravy do 7:30.

VZN prijaté k stravovaniu v školskej jedálni:
Všeobecné záväzné nariadenie obce Lovce o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a podmienky úhrady v školskej jedálni pri MŠ